Dataskyddsförklaring

Personuppgifter är information om personliga och faktiska omständigheter. Detta dokument förklarar hur Hekatron hanterar personuppgifter som samlas in på denna webbplats och informerar dig om dina rättigheter.

Dina personuppgifter kommer endast att samlas in, behandlas och användas av oss i den mån du ger uppdrag om eller tillåter detta, eller om så krävs enligt rättsliga föreskrifter.

Vi har fastställt riktlinjer för dataskydd och IT-säkerhet, utbildar våra anställda, håller våra tjänsteleverantörer ansvariga och utför kontroller. Våra IT-systems säkerhet motsvarar den senaste tekniken.

Denna dataskyddsförklaring gäller endast för webbplatsen www.hekatron-brandschutz.eu

 

Protokollföring

Denna webbplats hanteras med hjälp av ett innehållshanteringssystem (CMS) och förvaltas av 21TORR GmbH. Systemet körs på en webbserver som drivs för vår räkning av Leitwerk (värden) samt på den interna privata molnplattformen "SOP" i ett högsäkerhetsdatacenter i Schweiz.

När du öppnar en sida på denna webbplats skickar din webbläsare tekniskt nödvändiga data. Dessa protokollförs inte automatiskt av CMS (protokollföring har inaktiverats där), utan av underliggande webbserver (serverlogg). Konkret är dessa: 

  • begärd sida eller resurs (URI)
  • tiden då servern levererade sidan
  • IP-adressen, som sidan levererades till
  • identifieraren som skickades av din webbläsare

Serverloggen använder vi uteslutande för att säkerställa webbserverns korrekta funktion (felsökning, utredning av missbruk). Bara värden har tillgång till serverloggen, och ingen åtkomst sker utan konkret anledning. Serverloggar som är äldre än 8 veckor raderas automatiskt.

MyFonts Counter

I utformningen av vår webbplats används också externa typsnitt från företaget MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Dessa typsnitt integreras genom att anropa servern hos MyFonts. För att leverera typsnittsfilerna till din webbläsare överförs minst din IP-adress till en MyFonts-server när du besöker vår webbplats. Det finns ytterligare information för dataskydd med MyFonts under följande länk: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.

Google

Vi använder följande tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om du har godkänt utökad analys laddas Taggstyrning. Vi använder den för att hantera Google Analytics och utlösa webbplatstaggar. Själva Taggstyrning använder inga cookies, registrerar inga personuppgifter och läser inte sådana.

Så snart Taggstyrning laddas kommer den att ladda Google Analytics. Vi har aktiverat IP-anonymisering. Via tjänsten får vi information om webbplatsbesökarens teknik, beteende, demografiska och geografiska egenskaper. Den här informationen kan inte kopplas till en viss person. Ibland innehåller cookien ytterligare en anonymiserad identifierare för att identifiera en reklamkampanj som en användare har kommit i kontakt med tidigare. Därmed är det omöjligt att kunna dra slutsatser om en specifik persons beteende på webben.

Vi har inbäddat YouTube-videor för att förklara våra produkter och tjänster på vår webbplats. Dina uppgifter överförs bara om du klickar på videoknappen. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

 

Ytterligare cookies, ytterligare teknik, ingen profilbildning

Med undantag för anteckningsblocket kan du använda alla funktioner på vår webbplats även utan cookies. För anteckningsblocket använder vi sessionscookies. Det sparas inga uppgifter på din enhet under denna process. "Antecknade" poster förloras om du avslutar webbläsaren.

Utöver detta använder vi inga cookies. Vi använder inte någon av följande tekniker: Browser Fingerprinting, Targeting, Retargeting, HTML5 Local Storage.

Alla uppgifter som beskrivs i föregående avsnitt kallas användningsinformation. Vi kopplar inte denna användningsinformation till de uppgifter som du ger oss i formulärfält.

Inmatningar i formulärfält

Det krävs inget avslöjande av personuppgifter för att använda vår webbplats. Däremot erbjuder vi olika formulär i vilka du kan skicka oss förfrågningar eller uppdrag.

Hur Hekatron vidarebehandlar de uppgifter som anges där, och huruvida Hekatron anger dina uppgifter i kundhanteringen, beror på typen av din förfrågan. Om du t.ex. begär ett erbjudande lägger vi till dig som intresserad. Om du bara bett om att få ett prospekt utskickat sparar vi bara e-postmeddelandet som formuläret skickar till oss.

Vi förbehåller oss rätten till ytterligare användning och lagring av inmatade uppgifter om de måste arkiveras (affärsbrev), om det föreligger juridiska skyldigheter, eller om officiella order eller domstolsbeslut kräver detta.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt begära information från oss om de uppgifter vi har lagrat om dig, t.ex. om deras ursprung, mottagarna som dessa uppgifter vidarebefordras till och syftet med lagringen. Du kan också begära rättelse, radering eller blockering av dina personuppgifter.

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. Detta leder till radering av dina uppgifter, om det inte finns juridiska skäl som talar emot det. I så fall blockerar vi dina uppgifter så att de endast kan användas för de juridiskt nödvändiga ändamålen.

Vi meddelar dig gärna vilken information om dig som vi lagrar. För att förhindra missbruk svarar vi dock bara skriftligen på förfrågningar om egen information och kräver legitimation. Vårt dataskyddsombud förklarar gärna vilka former av ID vi kan godkänna.

Om felaktig information om dig har lagrats korrigerar vi den. Meddela oss felaktig information via vårt kontaktformulär, så bekräftar vi korrigeringen omedelbart.

Dataskyddsombud

Hekatron har utsett ett externt dataskyddsombud sedan 2007. För närvarande är Olav Seyfarth företagets dataskyddsombud. För frågor om dataskydd och IT-säkerhet hos Hekatron kan du kontakta honom direkt:

Post:

Dataskyddsombud
Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg, Tyskland

   

Telefon:

+49 7634 500 344

   

E-post:

datenschutz(at)hekatron.de