Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens verschaffen informatie over persoonlijke en feitelijke omstandigheden. In dit document wordt uitgelegd hoe Hekatron omgaat met de gegevens die via deze website worden verzameld en over welke rechten u in dit verband beschikt.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt, als u daartoe opdracht heeft gegeven of toestemming heeft verleend of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij hebben richtlijnen voor gegevensbescherming en IT-veiligheid opgesteld, lichten onze medewerkers voor, verplichten onze dienstverleners en voeren controles uit. De veiligheid van onze IT-systemen komt overeen met de nieuwste stand van de techniek.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van www.hekatron-brandschutz.eu

Logboekregistratie

Deze website wordt via een contentmanagementsysteem (CMS) beheerd door 21TORR GmbH.  Het systeem wordt uitgevoerd via een webserver die in onze opdracht door Leitwerk (de hoster) wordt geëxploiteerd en via het privécloud-platform 'SOP' van het concern in een zwaar beveiligd computercentrum in Zwitserland.

Als u een van de pagina´s van deze website oproept, verzendt uw browser om technische redenen gegevens. Deze worden weliswaar niet door het CMS (waarbij de logboekregistratie is gedeactiveerd), maar wel door de onderliggende webserver automatisch geregistreerd in een logboek (serverlogbestand). Concreet zijn dit de volgende gegevens: 

  • de pagina resp. de hulpbron (URI) die u heeft opgeroepen
  • het tijdstip waarop de server de pagina heeft geopend
  • het IP-adres waarop de site is geopend
  • de code die uw browser heeft meegestuurd

Het serverlogbestand wordt uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de webserver naar behoren werkt (opsporen van fouten, ophelderen van fraude). Alleen de host heeft toegang tot de server, maar zal daar zonder concrete aanleiding geen gebruik van maken. Serverlogbestanden die ouder zijn dan 8 weken worden geautomatiseerd verwijderd.

MyFonts Counter

Het design van onze website maakt voor de presentatie gebruik van externe lettertypes die door het bedrijf MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA beschikbaar worden gesteld. Deze lettertypes worden via een serveroproep bij MyFonts geïntegreerd. Voor de levering van de lettertypebestanden aan uw browser wordt bij het oproepen van onze website tenminste uw IP-adres doorgegeven aan een server van MyFonts. Via de volgende link krijgt u aanvullende informatie over de gegevensbescherming bij MyFonts: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.

Google

Wij maken gebruik van de hieronder vermelde diensten van aanbieder Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'):

Wij maken gebruik van Google Analytics (GA) met behulp van cookies en JavaScript. Daarbij geeft uw browser bij het oproepen van onze website gebruiksgegevens door aan een server van Google in de V.S. Wij hebben GA zo geconfigureerd dat Google uw IP-adres alleen in een ingekorte versie opslaat.

Google analyseer in onze opdracht het gebruik van onze website, maar garandeert daarbij dat uw IP-adres niet wordt gekoppeld aan andere gegevens van Google. Wij gebruiken deze analyses om de website te optimaliseren en om reclameboodschappen te tonen.

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Dankzij deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit houdt in: Er worden geen cookies gebruikt en geen persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Een deactivering op het domein- of het cookieniveau geldt voor alle tracking-tags, mits ze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Google Analytics (webanalysedienst) en Google DoubleClick-cookies worden gebruik om het gebruik van deze website te analyseren. Daarvoor worden rapporten over uw websiteactiviteiten opgesteld, waarmee wij vervolgens ons internetaanbod kunnen afstemmen op uw behoeften.
De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en alleen in geanonimiseerde vorm. Bij Google Analytics wordt daarvoor het IP-adres ingekort. Google zal uw ingekorte IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Soms bevat een cookie een aanvullende, geanonimiseerde code om een reclamecampagne te identificeren die een gebruiker eerder te zien heeft gekregen. Op die manier zijn conclusies met betrekking tot het webgedrag van een concrete persoon uitgesloten.

Op deze website worden door Google Audiences, een webanalysedienst van aanbieder Google Inc., gegevens verzameld en opgeslagen en op basis daarvan worden met gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor wordt een cookie op uw computer geplaatst waarmee het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website wordt geanalyseerd. Bij het plaatsen van de cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. 

Om de veiligheid van gegevens bij het versturen van formulieren te garanderen, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de service Google reCAPTCHA. Dit is vooral bedoeld om te kunnen achterhalen of de gegevens zijn ingevoerd door een natuurlijk persoon dan wel frauduleus via machinale en geautomatiseerde verwerking. In het kader van deze service wordt uw IP-adres doorgegeven aan Google en eventueel andere gegevens die Google voor de dienst reCAPTCHA nodig heeft.

U kunt het verzamelen en verwerken van gegevens door Google voorkomen: door cookies en/of JavaScript te blokkeren dan wel met behulp van de door Google beschikbaar gestelde browser-plugin: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Aanvullende cookies, aanvullende technologieën, geen aanmaak van profielen

Met uitzondering van de memofunctie kunt u alle functies van onze website ook gebruiken zonder cookies. Voor de memofunctie maken wij gebruik van sessiecookies. Hierbij worden geen gegevens op uw apparaat opgeslagen. Als u de browser afsluit, bent u de gegevens die u hebt laten 'onthouden' kwijt.

Verder gebruiken wij geen cookies. Wij maken geen gebruik van de volgende technologieën: Browser Fingerprinting, Targeting, Retargeting, HTML5 Local Storage.

Alle in de eerdere hoofdstukken beschreven gegevens worden gebruiksgegevens genoemd. Wij koppelen deze gebruiksgegevens niet met gegevens die u via formuliervelden aan ons hebt verstrekt.

Invullen van formuliervelden

Voor het gebruik van onze website hoeven geen persoonlijke gegevens te worden prijsgegeven. Wij bieden echter ook een aantal formulieren aan waarmee u aanvragen of orders aan ons kunt doorgeven.

Hoe Hekatron de gegevens in deze formulieren verwerkt en of Hekatron uw gegevens opslaat in de klantenadministratie, hangt af van de aard van uw verzoek. Als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt, wordt u als prospect opgeslagen. Als u alleen maar een brochure wilt ontvangen, wordt alleen uw e-mailadres dat u via het formulier verstrekt opgeslagen.

Wij behouden ons voor de ingevulde gegevens verder te gebruiken en op te slaan als de gegevens moeten worden gearchiveerd (zakelijke correspondentie), dit wettelijk is voorgeschreven of van overheidswege wordt geëist.

Uw rechten

U heeft het recht op elk gewenst moment gratis informatie aan te vragen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen, bijv. over hun herkomst, de ontvangers van de gegevens en over het doel van opslag. Ook kunt u verlangen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, gewist of geblokkeerd.

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. In dat geval worden uw gegevens gewist, tenzij dat om juridische redenen niet mogelijk is. In dat geval worden uw gegevens zo geblokkeerd, dat ze alleen nog maar voor juridische noodzakelijk doeleinden kunnen worden gebruikt.

Wij delen u graag mee welke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Om misbruik te voorkomen, beantwoorden wij vragen over persoonlijke gegevens echter alleen schriftelijk en hebben wij daarvoor een identiteitsbewijs nodig. Onze functionaris voor gegevensbescherming licht graag toe welke bewijzen wij kunnen accepteren.

Mochten er onjuiste gegevens over u zijn opgeslagen, worden deze door ons gecorrigeerd. Deel ons via ons contactformulier mee welke gegevens onjuist zijn. Wij zullen de correctie ervan zo snel mogelijk bevestigen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Hekatron heeft sinds 2007 een functionaris voor gegevensbescherming in dienst. Momenteel is Olav Seyfarth onze functionaris voor gegevensbescherming. Voor vragen over de gegevensbescherming en de IT-veiligheid bij Hekatron kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen:

Postadres:

Functionaris voor gegevensbescherming
Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
D - 79295 Sulzburg

 

Telefoon:

+49 7634 500 344

 

E-mailadres:

datenschutz(at)hekatron.de