Gehouden tot veiligheid.

Mensen en zaken in geval van nood zo goed mogelijk te beschermen, was, is en blijft de drijvende kracht achter Hekatron Brandschutz.

Mensen en zaken in geval van nood zo goed mogelijk te beschermen, was, is en blijft de drijvende kracht achter Hekatron Brandschutz.

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

Wij staan geheel en al achter onze claim en focussen zodoende onze dagelijkse werkzaamheden daarop:

  • Wij leveren de hoogste kwaliteit en service.
  • Wij zijn de expert met de passende oplossing.
  • Wij presteren maximaal, steeds weer opnieuw.
  • Wij zijn een partner die u gegarandeerd terzijde staat in alle aangelegenheden.
  • Wij bouwen op vertrouwen en betrouwbaarheid.

Ons doel is dat onze klanten zich goed voelen.

Wij zijn specialisten

De brandveiligheid in de installatietechniek is onze hekatronische specialiteit, waarop wij ons al ruim 55 jaar concentreren met al onze ervaring, competentie en innovatiekracht. Met ons diepgaande begrip van branden en hun oorzaken, met onze kennis en onze hartstocht ontwikkelen wij innovatieve producten, systemen en dienstverleningen. Ons doel bestaat erin – iedere dag – de brandveiligheid nog beter en veiliger te maken.

 

ELBA is de toekomst van de brandveiligheidstechniek

Het eigenste testlaboratorium van onze firma voor brandmeldertoepassingen, het Erprobungslabor für Brandmelder-Applikationen, kortweg ELBA, is een van ’s werelds modernste brandlaboratoria: op een oppervlakte van 280 m² kunnen controle- en testbranden ver boven de geldende normen (bijv. DIN EN 54) uitgevoerd worden. De korte trajecten maken het mogelijk, efficiënt en desondanks flexibel de hoge kwaliteit van onze rookmelders te waarborgen en deze voortdurend verder te ontwikkelen.

Een goed voorbeeld van deze synergie vormt onze nieuwe reeks Genius Plus-editiemelders.

De hoogste kwaliteit en voorbeeldige milieubescherming

Veiligheid op alle gebieden

Onze eisen aan de veiligheid en kwaliteit van onze producten berust op onze jarenlange ervaring met de vervaardiging en verkoop van veiligheids- en brandmeldingssystemen. Ook de hechte relatie met ons moederbedrijf, de Securitas Groep Zwitserland, versterkt onze kwaliteitsaanspraken en maakt dat wij feilloos te werk gaan – in iedere fase van de samenwerking met onze klanten. Gemeenschappelijk met ons productiebedrijf Hekatron Manufacturing werken wij daarom reeds sedert 1993 met een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN 9001. Op basis hiervan controleren wij regelmatig onze processen en investeren wij in nieuwe en betere techniek.

Wij nemen verantwoordelijkheid op

Actieve milieubescherming is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid en zodoende vast verankerd in onze bedrijfsprincipes. Reeds bij de planning van nieuwe producten stellen wij veilig dat materiaalvoorschriften en efficiëntie met betrekking tot het milieugedrag nageleefd worden. Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd en wij werden reeds meermaals onderscheiden voor onze energie-efficiëntie en milieuvriendelijke maatregelen. Volgens dit principe leven ook onze medewerkers, want bij Hekatron nemen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid op en dat verwachten wij – vanzelfsprekend – ook van onze leveranciers.

Ons engagement: ten dienste van de maatschappij

Rauchdemohaus

Voorlichting: rookdemonstratiehuis

Het gevaarlijkste bij een brand is rook – dat weten wij als partner voor brandveiligheid. Ons doel bestaat erin, deze kennis ook aan onze kinderen door te geven. Geheel volgens het motto ‘al doende leert men’ tonen wij hun dus hoe snel rook zich in een huis kan verspreiden.

Speciaal voor de bewustmaking hebben wij aan de Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft e. V. en de werkgroep ‘Brandveiligheidsopvoeding’ van de regionale brandweerassociatie Emmendingen een rookdemonstratiehuis gedoneerd. Aan de hand van deze houten maquette worden schoolkinderen bewustgemaakt van typische gevaren in het huishouden. Er wordt uitgelegd waar gevarenbronnen op de loer liggen, hoe ze ontstaan, hoe ze voorkomen kunnen worden, hoe in geval van nood gereageerd dient te worden en hoe veiligheidsvoorzieningen (bijv. rookmelders) functioneren.

Het rookdemonstratiehuis wordt tevens gebruikt om reddingsdiensten in de tactische aanval op te leiden.