Säkerheten förpliktar.

Att skydda människor och egendom på bästa möjliga sätt i en nödsituation var, är och kommer att förbli Hekatron Brandschutz drivkraft.

Att skydda människor och egendom på bästa möjliga sätt i en nödsituation var, är och kommer att förbli Hekatron Brandschutz drivkraft.

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

Vi står helt bakom vårt påstående och anpassar därför vårt dagliga arbete till det:

  • Vi levererar utan undantag högsta kvalitet och service.
  • Vi är experten med den passande lösningen.
  • Vi arbetar med full kapacitet, alltid.
  • Vi är en partner som garanterat står vid din sida i alla aspekter.
  • Vi bygger vår verksamhet på förtroende och pålitlighet.

Vårt mål är att våra kunder mår bra. Det är Hekatron-effekten.

Vi är specialister

Det anläggningstekniska brandskyddet är vårt hekatroniska specialområde som vi under 55 år har fokuserat all vår erfarenhet, kompetens och innovationskraft på. Med vår djupa förståelse för bränder och hur de uppstår utvecklar vi innovativa produkter, system och tjänster med vår kunskap och vårt engagemang. Vårt mål är att – varje dag – göra brandskyddet ännu bättre och säkrare.

ELBA är brandskyddsteknikens framtid

Vårt egna testlaboratorium för brandlarmsapplikationer heter ELBA och är ett av världens modernaste brandlaboratorier: På 280 kvadratmeters yta kan kontroll- och testbränder utlösas långt utöver gällande standarder (t.ex. SS-EN 54). De korta avstånden gör det möjligt att effektivt, och ändå flexibelt, garantera hög kvalitet på, och kontinuerlig utveckling av, våra rökdetektorer.

Vår nya serie med Genius Plus Edition-rökdetektorer är ett bra exempel på denna synergi.

Hand i hand: Högsta kvalitet och exemplariskt miljöskydd

Säkerhet inom alla områden

Våra anspråk på våra produkters säkerhet och kvalitet bygger på mångårig erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkerhets- och brandlarmssystem. Även närheten till vårt moderbolag, Securitas Gruppe Schweiz, innebär kvalitetskrav och kräver felfritt arbete – i varje etapp av samarbetet med våra kunder. Tillsammans med vårt produktionsföretag Hekatron Manufacturing arbetar vi därför ända sedan 1993 med ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001. Utifrån detta ser vi regelbundet över våra processer och investerar i ny och bättre teknik.

Vi tar ansvar

Som en integrerad del av vår företagspolicy är aktivt miljöskydd därför fast förankrat i firmans principer. Redan vid planeringen av nya produkter säkerställer vi att materialspecifikationer och effektivitet beaktas i förhållande till miljön. Vårt miljöledningssystem är certifierat och vi har redan fått flera utmärkelser för energieffektivitet och miljövänliga åtgärder. Våra medarbetare lever också enligt denna princip, eftersom vi på Hekatron gemensamt tar ansvar och förväntar oss det samma – så klart – även från våra leverantörer.

Vårt löfte: Samhällsplikt

Förtydligande: Rökdemohus

Förtydligande: Rökdemohus

Det farligaste med en brand är röken – det vet vi som partner för brandskydd. Vårt mål är att förmedla denna kunskap även till våra barn. I andan av "Learning-by-doing" visar vi dem därför hur snabbt rök kan sprida sig i ett hus

Specifikt för denna medvetenhetsträning har vi donerat ett rökdemohus till Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft e.V. och arbetsgruppen för brandskyddsutbildning i Kreisfeuerwehrverband Emmendingen. Med hjälp av trämodeller görs skolbarn medvetna om typiska faror i hushållet. Vi förklarar var farorna lurar, hur de uppstår, hur de kan undvikas, hur man reagerar i en nödsituation och hur skyddsåtgärder (t.ex. rökdetektorer) fungerar.

Rökdemohuset används också för att träna räddningsarbetare i taktisk insats.