Radiomodulen Radio Module
Standard X

Radiomodulen Radio Module Standard X

Genom trådlös kommunikation via radio och därmed tillhörande nätverk, till exempel över flera våningar, garanterar vår radiomodul Radio Module Standard X en omedelbar heltäckande indikering av larmet.

För maximal tillförlitlighet, säkerhet, hållbarhet och användbarhet. #framtidssäker

Radiomodulen Radio Module Standard X

En översikt över alla produktfunktioner

Enkel nätverksanslutning

Radiomodulen Radio Module Standard X utmärker sig för den snabba och enkla idrifttagningen. Radiomodulerna hittar själva varandra och det behövs ingen linjetilldelning.

Hållbarhet

Vi på Hekatron Brandschutz har ett ansvar för vårt samhälle och vår miljö. Vi lägger vikt vid lokala leverantörer, miljövänliga produktionsprocesser och hållbara förpackningsmaterial.

Låga radiostörningar

Radiomodulerna utvecklades så att de bara skickar ut radiosignaler i händelse av en incident – alltså t.ex. vid larm. Detta minskar radiokommunikationen hållbart.

Genius Plus X Edition i en- och flerfamiljshus

Genius Plus X Edition i en- och flerfamiljshus

En- och flerfamiljshus har ofta flera våningar eller består av flera bostadsenheter. De är dessutom oftast större och mer oöversiktliga än, t.ex., en trerumslägenhet. Därför är det i en flervåningsbyggnad desto viktigare med en så tidig alarmering som möjligt. Här är det klokt att ha en heltäckande alarmering med radioanslutna Genius Plus X Edition-rökdetektorer. I samspel med radiomodulen Radio Module Standard X varnas du omedelbart även på den övre våningen om det brinner i källaren.

INTRESSERAD?

Denna och många andra Hekatron-produkter går att köpa i vår Amazon-shop