Polityka prywatności

Dane osobowe to informacje o okolicznościach osobistych i rzeczowych. Dokument ten wyjaśnia, w jaki sposób firma Hekatron obchodzi się z danymi osobowymi zebranymi na tej stronie internetowej i informuje o przysługujących użytkownikowi prawach.

Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie na zlecenie użytkownika lub za jego zgodą, albo jeśli jest to wymagane przez prawo.

Ustanowiliśmy wytyczne w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa IT, instruujemy naszych pracowników, zobowiązujemy naszych usługodawców i przeprowadzamy kontrole. Bezpieczeństwo naszych systemów IT odpowiada najnowszemu stanowi techniki.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do obecności w sieci strony internetowej www.hekatron-brandschutz.eu

Rejestracja

Ta witryna jest zarządzana za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS) i obsługiwana przez firmę 21TORR GmbH. System działa na serwerze internetowym obsługiwanym w naszym imieniu przez dostawcę usług hostingowych, firmę Leitwerk, oraz na własnej prywatnej platformie chmurowej „SOP” w centrum danych wysokiego bezpieczeństwa w Szwajcarii.

Kiedy użytkownik wywołuje stronę tej witryny, przeglądarka wysyła dane wymagane technicznie. Nie są one jednak rejestrowane przez CMS (rejestracja jest tam zdezaktywowana), tylko automatycznie, przez odpowiedni serwer internetowy (log serwera). Konkretnie są to: 

  • żądana strona lub zasób (URI),
  • czas, w którym serwer dostarczył stronę,
  • adres IP, na który strona została dostarczona,
  • identyfikator przesłany przez przeglądarkę.

Logi serwera wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwera internetowego (wyszukiwanie błędów, wyjaśnianie nadużyć). Tylko dostawca usług hostingowych ma dostęp do logu serwera, przy czym nie ma on dostępu bez konkretnego powodu. Logi serwera starsze niż 8 tygodni są automatycznie usuwane.

MyFonts Counter

Do wyświetlania naszej strony internetowej wykorzystywane są również zewnętrzne czcionki, które są dostarczane przez firmę MyFonts Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Czcionki te są integrowane poprzez wywołanie serwera w MyFonts. Aby dostarczyć pliki czcionek do przeglądarki, przynajmniej adres IP użytkownika jest przesyłany do serwera MyFonts podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w MyFonts można znaleźć pod następującym adresem: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.

Google

Korzystamy z następujących usług firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli wyrażono zgodę na zaawansowaną analizę, załadowany zostanie Tag Manager. Używamy go do zarządzania Google Analytics i wyzwalania tagów strony internetowej. Z kolei sam Tag Manager nie używa plików cookie oraz nie zbiera ani nie uzyskuje dostępu do danych osobowych.

Jak tylko Tag Manager zostanie załadowany, ponownie ładuje Google Analytics. Włączyliśmy anonimizację IP. Za pośrednictwem tej usługi otrzymujemy informacje o technologii, zachowaniu oraz charakterystyce demograficznej i geograficznej osób odwiedzających stronę. Ta informacja nie może być przypisana do żadnej konkretnej osoby. Okazjonalnie plik cookie zawiera dodatkowy anonimowy identyfikator w celu identyfikacji kampanii reklamowej, z którą użytkownik miał wcześniej kontakt. Oznacza to, że wyciągnięcie wniosków na temat zachowań konkretnej osoby w sieci nie jest możliwe.

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy filmy z platformy YouTube, aby wyjaśnić nasze produkty i usługi. Dane użytkownika będą przesyłane tylko wtedy, gdy kliknie przycisk wideo. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową w celu gromadzenia statystyk wideo, poprawy łatwości użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

Inne pliki cookie, inne technologie, brak profilowania

Możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej bez plików cookie – z wyjątkiem notatnika. W przypadku notatnika używamy sesyjnych plików cookie. Na urządzeniu użytkownika nie są przy tym zapisywane żadne dane. Po zamknięciu przeglądarki „zapamiętane” wpisy są tracone.

Poza tym nie używamy żadnych plików cookie. Nie używamy żadnej z poniższych technologii: Browser Fingerprinting, Targeting, Retargeting, HTML5 Local Storage.

Wszystkie dane opisane w poprzednich sekcjach są określane jako informacje o użytkowaniu. Nie łączymy tych informacji o użytkowaniu z danymi, które użytkownik podaje w polach formularzy.

Dane wprowadzane w polach formularzy

Do korzystania z naszej strony internetowej nie jest wymagane ujawnianie danych osobowych. Oferujemy jednak różne formularze, za pomocą których można przesyłać nam zapytania lub zlecenia.

To, w jaki sposób firma Hekatron przetwarza wprowadzone tam dane i czy firma Hekatron wprowadzi dane do systemu zarządzania klientami, zależy od specyfiki prośby. Na przykład, jeśli klient poprosi o ofertę, zarejestrujemy go jako stronę zainteresowaną. Jeśli poproszono nas tylko o przesłanie prospektu, zapiszemy tylko adres e-mail, z którego wysłano do nas formularz.

Zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania i przechowywania wprowadzonych danych, jeżeli muszą one być archiwizowane (listy handlowe), istnieją zobowiązania prawne lub wymagają tego zarządzenia urzędowe lub sądowe.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie zażądać od nas informacji na temat zapisanych przez nas swoich danych, np. o ich pochodzeniu, odbiorcach, którym dane te są przekazywane, i celu, w jakim są one zapisywane. Może również zażądać poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystanie swoich danych, może on ją w każdej chwili wycofać. Spowoduje to usunięcie danych, o ile nie ma przeciwwskazań prawnych. W takim przypadku zablokujemy dane, aby można je było wykorzystać tylko do celów niezbędnych z prawnego punktu widzenia.

Chętnie poinformujemy użytkowników o danych, które gromadzimy na ich temat. Aby zapobiegać nadużyciom, odpowiadamy tylko na piśmie na zgłoszenia własne i wymagamy dowodu tożsamości. Nasz inspektor ds. ochrony danych chętnie wyjaśni, jakie dowody akceptujemy.

Jeśli przechowujemy nieprawidłowe informacje o użytkowniku, poprawimy je. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich błędnych informacjach za pomocą naszego formularza kontaktowego – niezwłocznie potwierdzimy skorygowanie informacji.

Inspektor ds. ochrony danych

Od 2007 roku Hekatron wyznacza zewnętrznego inspektora ds. ochrony danych. Obecnie inspektorem ds. ochrony danych w firmie jest Olav Seyfarth. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa IT w firmie Hekatron można się z nim bezpośrednio skontaktować

drogą pocztową pod adresem:

Inspektor ds. ochrony danych
Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg, Tyskland

   

Telefon:

+49 7634 500 344

   

E-mail:

datenschutz(at)hekatron.de